Per a no perdre el fil:

  1. Literatura:

    1. Literatura grega
    2. El teatre: orígens, actors, edifici... το θεατρον,
    3. Els núvols, d'Aristòfanes
  • Context històric