GRUP 3:


· Aleix Ruiz, Jordi Ribé i Jaume Tarragó

Nosaltres hem escollit els objectius 5 i 6.

Punt 5.
Per a caracteritzar la tasca dels Sofistes i de Sòcrates durant el segle de Pèricles cal definir aquests conceptes.
Sofistes: prové del mot grec saviesa [sophía] o savi [sophós], eren els que educaven en l'àmbit de la saviesa (una espècie de Damià en la Grècia Clàssica).

Sòcrates: Gran filòsof grec de l'època, no vull fer referència a la seva vida ni trajectòria per el moment.

Segle de Pèricles: Periode de temps que va des del 444 aC fins al 404 aC, però té moltes versions sobre la seva durada. Va ser un periode d'esplendor per a la ciutat d'Atenes políticament, econòmicament, culturalment, arquitectònicament parlant (i més que em deixo). El nom ve donat per Pericles, un gloriós polític i estratega grec, entre d'altres. Aquest va donar a Atenes la seva època de glòria exercint com a general.

(Penso que abans de relacionar idees fa falta aclarir-les, obvi però necessari!) Jaume T.

Una vegada aclarits els conceptes podem començar a relacionar-los d'una manera general:
Sòcrates i els sofistes en general van aportar una manera de veure les coses i d'actuar reflexionada donant un aspecte més culte a la cultura Grega en aquell moment i una distinció "especial".

Si diem que el segle de Pèricles va ser el període de màxima explendor de la cultura Grega, el paper dels sofistes i de Sòcrates va ser educar i fer canviar la forma de pensar de tota una societat, aquests canvis van ser els que posteriorment van produïr una millora en la manera d'actuar que va tenir com a conseqüència directa el millor període de riquesa cultural de la civilització Grega.

(Tot això només són suposicions... Jaume T)